Sometag Sometag

Some Social Media Adventures

alijavaheri's Photos in @ali.javaheri59 Instagram Account

alijavaheri's Photos in @ali.javaheri59 Instagram Account

alijavaheri

@ali.javaheri59

alijavaheri's Photos shared recently. Find All Instagram Photos and Other Media Types of alijavaheri in ali.javaheri59 Instagram Account.

Sponsered Ads

ali.javaheri59's Media: امید بیا،مشغله ی دوران شو
دوران تو بیا،ساده ترین آسان شو
در معرکه ی ''من چه کنم...!؟''،حیرانیم
آسان

امید بیا،مشغله ی دوران شو دوران تو بیا،ساده ترین آسان شو در معرکه ی ''من چه کنم...!؟''،حیرانیم آسان، تو بیا، معرکه را حیران شو آیین من و توست''خدا''،'' قرآنیم''،،،! قرآن،تو خودت حادثه ی قرآن شو ! در مخمصه ی جور و بدیها ماندیم ای جمع، خودت خوبترین خوبان شو تفکیک شعور و لب گور و مجهول قحطی زده ایم، از پس ما باران شو در مختصر دین، همه با هم مدیون امید نداریم، بیا، ایمان شو...!!!!!!! _ علیجواهری _ هفدهم اسفندماه نودوهفتم شمسی

Share 302 338
ali.javaheri59's Media: آچار و آجر، نانمان...!
کو مکتب و قرآنمان...!؟
کو مذهب و ایمانمان...!؟
''وحی یی'' که شد تاوانمان...!

آچار و آجر، نانمان...! کو مکتب و قرآنمان...!؟ کو مذهب و ایمانمان...!؟ ''وحی یی'' که شد تاوانمان...! ... در آخرش انسانمان بارانی چشمانمان این دوره ی گریانمان این مردم نالانمان این فصل دل چاپانمان...! ... من سنگ می بارم چنان...! من '' سنگسار '' آسمان...! آبی ندارد ابرشان او سنگ می بارد چنین...! خب ! سنگ شد بارانمان...! کو دین !؟ شده سردی کشان...! کو جرگه ی مردانمان...!؟ ... پاشو ، ببین دورانمان افسوس ، کو پالانمان...!؟ آبستن مارانمان...! ... در دوره ی شک و گمان جا خوش کند آن '' بی گمان ''...! خنجر زند یارانمان در بستر خوابت بمان...! آبستنش '' مارانمان ''...! ویرانیم '' ایرانمان ''...! _علیجواهری_ چهاردهم اسفندماه نودوهفت هجری شمسی

Share 33 168
ali.javaheri59's Media: زندگی،یک هوس بیجا بود
مادرم، بعد پدر... ما را کرد...!
نطفه ام، یک کنش بیجا بود...!
و همان مسئله را،

زندگی،یک هوس بیجا بود مادرم، بعد پدر... ما را کرد...! نطفه ام، یک کنش بیجا بود...! و همان مسئله را، دارا کرد...! من که آماده ی ''بودن''... بودم...!؟ رای دیروز، مرا آرا کرد...! ذوق '' فرزند پسر یا دختر...!؟ ''...! کار دیروز ، مرا ، کارا کرد...! زایمان شد، و زمین من را دید و زمان عیش مرا نازا کرد...! مرگ هر روزه و غم در دل هست... چه کسی این غلط بیجا کرد...!؟ راه من، مخمصه و زندان است...! والدینی که مرا حاشا کرد...! زندگی، هر شب ما را دارد... توی بستر... همه را بالا کرد...! عمر ما، آن هوس بیجا بود...! تلخی عمر...! چه کس ما را کرد...!!!؟؟؟ _علیجواهری_

Share 23 145
ali.javaheri59's Media: 1977996001776365388_7324471785

Share 7 107
ali.javaheri59's Media: مانده ام دنیا چرا زهر است و ما
مانده ایم تا کی به ما جاری کند
مردنی را که به زجر و درد ما طی میشود

مانده ام دنیا چرا زهر است و ما مانده ایم تا کی به ما جاری کند مردنی را که به زجر و درد ما طی میشود جای جنگیدن نگو کی وقت ماست... زجرمان کی میرسد...مرگمان کی میشود... خود ترس و وادادن به اوست جنگ کن با روزگار و پس نکش از زندگیت این جسارت لرزه بر وی میشود... عاقبت روزی من و تو میرویم مرد جنگاور صدای رزم و قصه اش آتشین هر روز در نی میشود... مرده و یا زنده...ولیکن قصه اش توی نی...هی میشود...هی میشود... علیجواهری

Share 12 99
ali.javaheri59's Media: من هنوزم زنده ام
چه کسی مرگ مرا میخواهد...

من هنوزم زنده ام چه کسی مرگ مرا میخواهد...

Share 6 93
ali.javaheri59's Media: 1966145785167335921_7324471785

Share 6 84
ali.javaheri59's Media: 1961901049577345334_7324471785

Share 5 67
ali.javaheri59's Media: 1961896309585951357_7324471785

Share 1 56
ali.javaheri59's Media: 1961695620125446832_7324471785

Share 3 65
ali.javaheri59's Media: 1933754490834723791_7324471785

Share 8 57
ali.javaheri59's Media: 1931640443305870959_7324471785

Share 2 54
ali.javaheri59's Media: 1931638877236514342_7324471785

Share 3 53
ali.javaheri59's Media: 1931537894796112322_7324471785

Share 2 47
ali.javaheri59's Media: 1929917693100865924_7324471785

Share 2 53
ali.javaheri59's Media: 1929911413154232097_7324471785

Share 0 44
ali.javaheri59's Media: 1909054265801060651_7324471785

Share 7 56
ali.javaheri59's Media: 1909049058086279809_7324471785

Share 1 53
Load More

Recent Medias Analytics

1.63KTotal Likes

423Comments

26Sharings

Other Best Filter

0 Mentions

6w Last Post

0 Hashtags

0 Check in