Sometag Sometag

Some Social Media Adventures

ოԹɧԃÎ's Photos in @mahdi.jashnanii Instagram Account

ოԹɧԃÎ's Photos in @mahdi.jashnanii Instagram Account

ოԹɧԃÎ

@mahdi.jashnanii

ოԹɧԃÎ's Photos shared recently. Find All Instagram Photos and Other Media Types of ოԹɧԃÎ in mahdi.jashnanii Instagram Account.

mahdi.jashnanii's Media: در زندگی هرکدام از ما 
چیزهایی هست
حتی اندک و کوچک
که دیگران ندارند یا حواسشان نیست
بیا برای همان ا

در زندگی هرکدام از ما چیزهایی هست حتی اندک و کوچک که دیگران ندارند یا حواسشان نیست بیا برای همان اندک ها به خاطر همان کوچک ها لبخند بزنیم...

Share 0 113
mahdi.jashnanii's Media: گاهی فقط یه حاشیه امن و آرام می خواهی....
به دور از تمام دوست داشتن ها
به دور از تمام دلتنگی ها
به

گاهی فقط یه حاشیه امن و آرام می خواهی.... به دور از تمام دوست داشتن ها به دور از تمام دلتنگی ها به دور از تمام خواستن ها، نخواستن ها تو باشی و یک فنجان قهوه داغ، چند تکه شکلات تلخ و یک موسیقی ملایم... چشمانت را ببندی، لم بدهی وسط یک بیخیالی مطلق و تا چشم کار میکند، عین خیالت نباشد....

Share 0 83
mahdi.jashnanii's Media: تا میتونی به خودت برس...
خودتو دوس داشته باش...
بهترین غذاها رو بخور، عطر خوب بخر، سفر برو، تفریح ک

تا میتونی به خودت برس... خودتو دوس داشته باش... بهترین غذاها رو بخور، عطر خوب بخر، سفر برو، تفریح کن، لذت ببر باور کن تو این دنیا هیچکس نمیتونه مث خودت حالتو خوب کنه...!

Share 0 121
mahdi.jashnanii's Media: تق، صدای شکستنش بود و سکوتی محض صدای افتادنش در همان نقطه خط ادامه داشت ولی مداد دیگر ادامه نداد...

تق، صدای شکستنش بود و سکوتی محض صدای افتادنش در همان نقطه خط ادامه داشت ولی مداد دیگر ادامه نداد.... چون شکسته بود...اما فقط برای چند لحظه مداد سکوت را شکست و قد علم کرد و با کمک مداد تراش فریاد زد که من هستم و ادامه داد... تا خود خود بی نهایت، زندگی ادامه دارد، با تمام شکستن هایش، گاهی دلت... گاهی بغضت...گاهی غرورت... و گاهی تمام وجودت میشکند... اما بدان که همیشه یک مدادتراش هست که تیز کند امیدت را که تو را زیبا کند تا بایستی و بگویی که من هستم و ایستاده ام تا آخرین لحظه عمر....

Share 0 92
mahdi.jashnanii's Media: یه جا هست که باید وایسی....
یه جا هم هست که باید دَرری...
اما اگه جای این دو با هم عوض بشه...
تا آخ

یه جا هست که باید وایسی.... یه جا هم هست که باید دَرری... اما اگه جای این دو با هم عوض بشه... تا آخر عمر بدهکار خودتی....

Share 0 97
Load More

Recent Medias Analytics

506Total Likes

0Comments

5Sharings

Normal Best Filter

0 Mentions

29w Last Post

0 Hashtags

0 Check in